NCIV-KP-1-2023/1-000389

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 600.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt a támogatás hatására csökkentett költségvetéssel valósítja meg a legszükségesebb célokat, melyeket mértékükkel együtt a költségvetés tételesen tartalmaz. Az elmaradó tételek egy részét saját forrás bevonásával, egy részét lehetőség szerint egyéb pályázati forrásból, míg az időben átszervezhető részét a későbbi években kívánjuk megvalósítani. Jelen támogatás segítségével a közösségi ház alapvető és tervezhetően biztosan felmerülő rezsiköltségei, nyomdai kés banki költségei, valamint az egyesület alapvető működésének biztosítása valósul meg.

 

 

 

 

NKUL-KP-1-2023/1-000695

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 300.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A jelen projekt keretében a 2023 nyarán megrendezendő “Gyönki Német Nemzetiségi Nap” nevű rendezvényünk, mely egyben az egyesület 30 éves jubileumi eseménye is kerül megtartásra. A rendezvény helyszíne az egyesületünk háza, amely közösségi színtérként a helyi németség kulturális életének egyik legfőbb helyszíne. Az épület alkalmas beltéri
és szabadtéri rendezvények megtartására egyaránt. Jelen projekt során egy kulturális műsor keretében a helyi, és a térség német hagyományai,
kulturális értékei kerülnek bemutatásra a közönség, a helyi német közösség számára. A program tartalmaz helyi hagyományőrző csoportokat (Pl: a
gyönki Grüne Wiese tánccsoport), valamint más települések német kórusai, zenekarai előadását. Az alkalom nagyszerű lehetőséget teremt a német
nemzetiségi identitás erősítésére, a közösség erősítésére. A nemzetiségi hagyományápolás nagyszerűen megvalósul a kulturális értékek mentén. A
projekt támogatása a fellépő csoportok, előadók díjazására, valamint a szükséges hangosítási szolgáltatás finanszírozására irányul.

 

 

 

 

NCIV-KP-1-2022/1-000327

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 900.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt a támogatás hatására csökkentett költségvetéssel valósítja meg a legszükségesebb célokat, melyeket mértékükkel együtt a költségvetés tételesen tartalmaz. Az elmaradó tételek egy részét saját forrás bevonásával, egy részét lehetőség szerint egyéb pályázati forrásból, míg az időben átszervezhető részét a későbbi években kívánjuk megvalósítani. Jelen támogatás segítségével a közösségi ház alapvető és tervezhetően biztosan felmerülő rezsiköltségei, a működéshez és a közösségi ház fenntartásához szükséges eszközök beszerzése, valamint az egyesület alapvető működésének biztosítása valósul meg.

 

 

 

 

NKUL-KP-1-2022/1-000841

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 300.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A jelen projekt keretében a 2022 nyarán megrendezendő “Gyönki Német Nemzetiségi Nap” nevű rendezvényünk kerül megtartásra. A rendezvény helyszíne az egyesületünk háza, amely közösségi színtérként a helyi németség kulturális életének egyik legfőbb helyszíne. Az épület alkalmas beltéri
és szabadtéri rendezvények megtartására egyaránt. Jelen projekt során egy kulturális műsor keretében a helyi, és a térség német hagyományai,
kulturális értékei kerülnek bemutatásra a közönség, a helyi német közösség számára. A program tartalmaz helyi hagyományőrző csoportokat (Pl: a
gyönki Grüne Wiese tánccsoport), valamint más települések német kórusai, zenekarai előadását. Az alkalom nagyszerű lehetőséget teremt a német
nemzetiségi identitás erősítésére, a közösség erősítésére. A nemzetiségi hagyományápolás nagyszerűen megvalósul a kulturális értékek mentén. A
projekt támogatása a fellépő csoportok, előadók díjazására, valamint a szükséges hangosítási szolgáltatás finanszírozására irányul.

 

 

 

 

NBER-KP-1-2022/1-000310

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 2.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A beruházás hatására a gyönki Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házának épülete kerül fejlesztésre, felújításra.

A projekt a teljes épület hosszában, annak háta mögött hivatott a csapadékvíz elvezetését megoldani, ezzel a több mint 100 éves vert falazatú épület állagát megóvni, a közösségi funkciót hosszú távon fenntartani. A csapadékvíz elvezető kialakítandó hossza 43 méter az épület hosszában, valamint a szükséges végponti kialakítások. A projekt vonatkozik továbbá a teljes utcafronti vaskerítés felújítására, melynek hossza mintegy 20 méter .

A beruházás eredményeként a közösségi ház hosszú távon használható marad, falazatának állaga nem sérül, nem romlik, így a német nemzetiségi
közösség érdekében továbbra is ellátja közösségépítő, erősítő funkcióját.

 

 

 

 

 

NCIV-KP-1-2021/1-000385

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 800.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A beruházás a gyönki Német Nemzetiségi Egyesület 2021 évi működésének támogatására irányul.

Az egyesület 2021 évre tervezett tevékenységeit a koronavírus helyzet gyors, fokozatos megszűnése mellett tervezi, de figyelemmel van az esetleges működést hátráltató vírushelyzetre, annak kapcsán betartandó szabályokra.
Az egyesület tagsága, a gyönki német nemzetiségi lakosság hagyományainak ápolása, tovább adása, a kulturális értékek megőrzése, és nem utolsó sorban a közösség megőrzése, építése érdekében a következő rendezvényeket, eseményeket tervezzük 2021 évben:
• nagyobb volumenű városi rendezvényeink: Hagyományőrző sváb disznóvágás és bál, Hagyományőrző Pünkösdi Fesztivál, Koccintás, „Édes Gyönk” mézeskalács kiállítás
• szűkebb csoportot megszólító egyesületi rendezvényeink: Vince napi dűlő járás, éves közgyűlés, 2 db honismereti túra, havonta megrendezésre kerülő hagyományőrző estek, alkalmakhoz kötött (havonta akár több) kreatív délutánok (téma helyi vagy országos ünnepekre készülődés, hagyományos munkálatok és népszokások, hagyományos ételek készítése gasztronómiai értékőrzés)
2021 évi kiemelt tervünk egy egykori gyönki német nemzetiségi gimnazista, gyönki éveiről készült könyvének német nyelvű fordításának, kiadásának segítése, megvalósítása, mely kiemelt kulturális értéket képvisel az egyesület meglátása szerint, mivel így a német nemzetiségi múlt mellett a jelen is kardinálisan, maradandóan megőrződik, fiataljaink számára átélhetőbbé válik.
További célunk a testvérvárosi kapcsolatok ápolásán belül az éves, rendszeres látogatások mellett a német testvérvárosi kapcsolatok (3 db) 2020-ban 30 éves évfordulójának 2021-re áttett méltó megünneplése, a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése.

 

 

 

 

 

NBER-KP-1-2021/1-000446

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 1.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A beruházás hatására a gyönki Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házának épülete külsőleg kis mértékben változik meg, ám annál fontosabb pontokon.

Az egykori kocsiszín ajtó a fejlesztés hatására nem csak funkcionális nyílászáró, hanem az épület, a német nemzetiség szellemiségéhez illeszkedő külsőt kap. Az egykori fészer ajtaja műszakilag újul meg, az idők alatt tönkrement fa részek kicserélésével egy biztonságos, masszív nyílászáróvá válik, így megelőzve egy esetleges balesetveszélyt. A kamra ajtó hőszigetelt lesz, így a fűtött és fűtetlen terek elválasztásaként hozzájárul a fenntartás és üzemeltetés költséghatékonyabbá tételéhez, emellett az új ajtó a rágcsálók ellen is nagyobb védelmet tud biztosítani.

Összességében elmondható, hogy a fejlesztés eredményeként a gyönki németség kulturális életének egyik – ha nem a legnagyobb – közösségi színtere ölt megújult külsőt, válik a hagyományápolás és kulturális élet nagyszerű színhelyévé.

 

 

 

 

 

NEMZ-CISZ-20-0255

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 1.200.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A gyönki Német Nemzetiségi Egyesület a 2020 évben is a lehetőségekhez képest aktív szerplője városunk kulturális életének. Általános, évente rendsteresen ellátott feladataink mellett rendezvények szervezése, valamint épületünk fejlesztése folytatódik.

Működési forrásaink kiegészítésére elnyert támogatást (jelen pályázat) a szükséges  háttérmunkálatok, támogató tevékenységek fedezetére um.  bankköltség, honlap fejlesztés, sajtó megjelenés, anyagköltségek, munkaruha, védőruha költségek (kötény stb.) valamint az ingatlanunknál felmerülő rezsi és karbantartási (fűnyírás stb) költségek, konyhai munkálatokhoz szükséges eszközök (mosogatógép) beszerzése fordítjuk.

 

 

 

 

NEMZ-CISZ-19-0207

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 1.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A gyönki Német Nemzetiségi Egyesület a 2019 évben is aktív szerplője városunk kulturális életének. Általános, évente rendsteresen ellátott feladataink mellett nagy számú rendezvény szervezése, valamint épületünk fejlesztése folytatódik.

Működési forrásaink kiegészítésére elnyert támogatást (jelen pályázat) a szükséges  háttérmunkálatok, támogató tevékenységek fedezetére um. könyvelés, honlap fejlesztés, sajtó megjelenés, valamint az ingatlanunknál felmerülő rezsi és karbantartási (fűnyírás stb) költségek, fűnyíráshoz szükséges eszközök beszerzése fordítjuk.

 

 

 

 

NEMZ-N-19-0107

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 6.500.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A gyönki Német Nemzetiségi Egyesület jelen támogatása kapcsán kérelmet nyújtott be, melyben egy közösségi színtérnek alkalmas épület felújítását, átalakítását, korszerűsítését tervezte.

Az 1991-ben klubként szerveződött, 1993-tól bejegyzett civil szervezetként működő egyesületünk, az évek múlásával egyre aktívabb szereplőjévé vált kis városunk kulturális életének.  Bár a német nemzetiségi kultúra és hagyományápolás az elsődleges feladatunk és a magunk elé kitűzött célunk, de büszkék vagyunk arra, hogy rendezvényeink, eseményeink minden nemzetiséget megszólítanak, tevékenységeink során Gyönk város lakóinak minden csoportját elérjük, esetenként képviseljük,

Az évek során folyamatosan növekvő létszámú rendezvényeinkkel, és az egyre nagyobb eszköz állományunkkal kinőttük az önkormányzat által biztosított helységünket, így egy ideje felmerült az igény nagyobb helyszín használatára. Jelen projekt nagy mértékben hozzájárult a 2018 évben megvásárolt ingatlanunk felújítását, átalakítását, közösségi szintér kialakítását célzó munkálatainkhoz.

A több évig lakatlan épület felújítása, belső átalakítása, korszerűsítése részben megvalósult. Kialakításra került egy 80 m2-es helység a rendezvények számára, valamint vizesblokk, melegítő konyha. A támogatás segítségével napelemes rendszer lett beüzemelve, melynek segítségével a rezsiköltségeink minimalizálódni tudnak, hiszen a fűtésrendszert is részben elektromos üzeműre alakítottuk.

 Az átalakítások következtében az épület funkcióját több évtizedig el tudja majd látni komfortos körülmények, és kis ráfordítás, rezsi és karbantartási költségek mellett

 

 

 

 

NEMZ-E-18-0077

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Szerződött támogatás összege: 3.500.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A gyönki Német Nemzetiségi Egyesület jelen támogatása kapcsán kérelmet nyújtott be, melyben egy közösségi színtérnek alkalmas épület megvásárlását, részleges felújítását tervezte.

Az 1991-ben klubként szerveződött, 1993-tól bejegyzett civil szervezetként működő egyesületünk, az évek múlásával egyre aktívabb szereplőjévé vált kis városunk kulturális életének.  Bár a német nemzetiségi kultúra és hagyományápolás az elsődleges feladatunk és a magunk elé kitűzött célunk, de büszkék vagyunk arra, hogy rendezvényeink, eseményeink minden nemzetiséget megszólítanak, tevékenységeink során Gyönk város lakóinak minden csoportját elérjük, esetenként képviseljük,

Az évek során folyamatosan növekvő létszámú rendezvényeinkkel, és az egyre nagyobb eszköz állományunkkal kinőttük az önkormányzat által biztosított helységünket, így egy ideje felmerült az igény nagyobb helyszín használatára. Jelen projekt segítségével el tudtuk kezdeni a 2018 évben megvásárolt ingatlanunk felújítását, átalakítását, közösségi szintér kialakítását.

 

 

 

LEADER civil szervezet eszközbeszerzés

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Civil szervezetek eszközfejlesztése című, VP6-19.2.1.-83-4-17
kódszámú LEADER pályázati felhívás
Projekt címe, azonosító száma: „Sörpad beszerzés”, 1942760533
Szerződött támogatás összege: 999.998 Ft
Támogatás mértéke: 95 %
Projekt  tervezett  befejezési  dátuma: 2019.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Német Nemzetiségi Egyesület jelen támogatás segítségével az egyesület működéséhez, kulturális rendezvényeinek megtartásához sörpad garnitúrák beszerzését valósította meg. Az eszközök segítségével az egyesület által rendezett események, rendezvények színvonala erősödik, annak technikai feltételei javulnak. Az egyesületen túl a térségre is pozitív hatást gyakorol a beruházás, mivel együttműködő partnereink bevonásával a beszerzett eszközök hasznosulása nagyobb körben is megvalósul. A térségben így a civil társadalom erősödése, szerepvállalás növekedése figyelhető meg.

A támogatás hozzájárul a pályázati felhívás szerinti cél eléréséhez:

„A Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén működő civil társadalom erősítése. A kistérség fontos társadalmi szereplője a civil szerveződések, melyek évek óta segítik az önkormányzatokat és egyéb más állami intézményeket. Minden, ami nem alapellátási feladat egy település életében, azt a civilek vállalják fel kiegészítő tevékenységeiken keresztül, és ezzel aktívan formálják a lakosság szemléletét. A civil szervezetek mindig forráshiányosan működnek. Az önkormányzati támogatások csak és kizárólag a fennmaradáshoz elegendőek, ám ezekből a pénzekből már nem lehet olyan színvonalas programokat és eseményeket megvalósítani, melyek tartalmas és szemléletformáló hatásúak. Ezen programelemek megvalósításához tárgyi eszköz szükséglet jelentkeznek, melyet jelen felhívás eszközbeszerzés lehetőségével támogat. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.”

https://ec.europa.eu/agriculture/

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00448

A Német Nemzetiségi Egyesület az EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című pályázati kiírás keretében EFOP-1.3.5-16-2016-00448 azonosítószámmal nyilvántartott projektje keretében 25.000.000 Ft pályázati támogatást nyert 100% támogatás intenzitás mellett. A támogatás 2017.05.01. és 2020.05.01. közötti gyönki rendezvények, események megvalósulását segíti.

Projektünk célja egy széleskörű társadalmi összefogásra alapuló helyi és térségi közösségfejlesztés kialakítása. A projekt a közösségi összetartozás tudatának erősítését célozza. A bevont célcsoporttagok számára új közösségi kapcsolatok kialakítását jelenti, ami segíti családjuk és barátaik kapcsolati hálózatának bővülését is. Ezáltal megvalósul a közösségi aktivitás növelése, a helyi kapcsolatok megerősítése pedig hozzájárul a társadalmi problémák leküzdéséhez. A tervezett fejlesztés megvalósítása, illetve a közösségfejlesztő programok, rendezvények és események során a következő partnerek működnek közre: – Gyönki Polgárőr Egyesület – Varsádért Ifjúsági Klub – Gyönki Református Egyházközség – Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyönk – Gyönk Város Önkormányzata – Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség – Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata – Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gyönk. Az együttműködők a program szakmai megvalósítását, a célcsoport informálását, toborzását segítik, közreműködnek a helyszínek biztosításában. A projekt megvalósításának időtartama 36 hónap. A megvalósítás helyszíne: • Gyönk városa. 

 A projekt során megvalósuló főbb tevékenységek:Figyelemfelhívó helyi esemény NNE piknik, 3 generációs családi nap,NNE közgyűlés és fórum, Civil szervezeti/helyi intézményi önkéntesmunka ellátása, Hagyományőrző Pünkösdi Fesztivál, Hagyományőrző Sváb Disznóvágás, Honismereti túra, “Édes Gyönk” Mézeskalács kiállítás, Környezetvédelmi / Fenntartható fejlődés fórum, 3 generációs családi főzőverseny, Ifjúsági Klub, Táncklub, Kreatív délután, Hagyományőrző est, Pályaválasztási nap. A projekt főbb számszerűsíthető eredményei: A projekt célcsoportjából a projekt tevékenységben megvalósult találkozások száma: 5562 fő. A projekt keretében szervezett események, események, rendezvények, programok száma: 213 db. Önkéntesek számának növekedése: 7 fő. Együttműködő partnerek: 8 db. A nem számszerűsíthető eredmények közül fontos kiemelni a szervezet által közvetlenül elért lakossággal kialakított kapcsolatokat. A szervezet a közvetlen kapcsolatfelvétel során képet kap a térségben újonnan jelentkező személyes és közösségi problémákról, ezáltal hatékonyabban tudja folytatni közösségi tevékenységét a közeljövőben is.