LEADER civil szervezet eszközbeszerzés

Kedvezményezett neve: Német Nemzetiségi Egyesület
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Civil szervezetek eszközfejlesztése című, VP6-19.2.1.-83-4-17
kódszámú LEADER pályázati felhívás
Projekt címe, azonosító száma: „Sörpad beszerzés”, 1942760533
Szerződött támogatás összege: 999.998 Ft
Támogatás mértéke: 95 %
Projekt  tervezett  befejezési  dátuma: 2019.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Német Nemzetiségi Egyesület jelen támogatás segítségével az egyesület működéséhez, kulturális rendezvényeinek megtartásához sörpad garnitúrák beszerzését valósította meg. Az eszközök segítségével az egyesület által rendezett események, rendezvények színvonala erősödik, annak technikai feltételei javulnak. Az egyesületen túl a térségre is pozitív hatást gyakorol a beruházás, mivel együttműködő partnereink bevonásával a beszerzett eszközök hasznosulása nagyobb körben is megvalósul. A térségben így a civil társadalom erősödése, szerepvállalás növekedése figyelhető meg.

A támogatás hozzájárul a pályázati felhívás szerinti cél eléréséhez:

„A Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén működő civil társadalom erősítése. A kistérség fontos társadalmi szereplője a civil szerveződések, melyek évek óta segítik az önkormányzatokat és egyéb más állami intézményeket. Minden, ami nem alapellátási feladat egy település életében, azt a civilek vállalják fel kiegészítő tevékenységeiken keresztül, és ezzel aktívan formálják a lakosság szemléletét. A civil szervezetek mindig forráshiányosan működnek. Az önkormányzati támogatások csak és kizárólag a fennmaradáshoz elegendőek, ám ezekből a pénzekből már nem lehet olyan színvonalas programokat és eseményeket megvalósítani, melyek tartalmas és szemléletformáló hatásúak. Ezen programelemek megvalósításához tárgyi eszköz szükséglet jelentkeznek, melyet jelen felhívás eszközbeszerzés lehetőségével támogat. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.”

https://ec.europa.eu/agriculture/

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00448

A Német Nemzetiségi Egyesület az EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című pályázati kiírás keretében EFOP-1.3.5-16-2016-00448 azonosítószámmal nyilvántartott projektje keretében 25.000.000 Ft pályázati támogatást nyert. A támogatás 2017.05.01. és 2020.05.01. közötti gyönki rendezvények, események megvalósulását segíti.

Projektünk célja egy széleskörű társadalmi összefogásra alapuló helyi és térségi közösségfejlesztés kialakítása. A projekt a közösségi összetartozás tudatának erősítését célozza. A bevont célcsoporttagok számára új közösségi kapcsolatok kialakítását jelenti, ami segíti családjuk és barátaik kapcsolati hálózatának bővülését is. Ezáltal megvalósul a közösségi aktivitás növelése, a helyi kapcsolatok megerősítése pedig hozzájárul a társadalmi problémák leküzdéséhez. A tervezett fejlesztés megvalósítása, illetve a közösségfejlesztő programok, rendezvények és események során a következő partnerek működnek közre: – Gyönki Polgárőr Egyesület – Varsádért Ifjúsági Klub – Gyönki Református Egyházközség – Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyönk – Gyönk Város Önkormányzata – Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség – Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata – Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gyönk. Az együttműködők a program szakmai megvalósítását, a célcsoport informálását, toborzását segítik, közreműködnek a helyszínek biztosításában. A projekt megvalósításának időtartama 36 hónap. A megvalósítás helyszíne: • Gyönk városa. 

 A projekt során megvalósuló főbb tevékenységek:Figyelemfelhívó helyi esemény NNE piknik, 3 generációs családi nap,NNE közgyűlés és fórum, Civil szervezeti/helyi intézményi önkéntesmunka ellátása, Hagyományőrző Pünkösdi Fesztivál, Hagyományőrző Sváb Disznóvágás, Honismereti túra, “Édes Gyönk” Mézeskalács kiállítás, Környezetvédelmi / Fenntartható fejlődés fórum, 3 generációs családi főzőverseny, Ifjúsági Klub, Táncklub, Kreatív délután, Hagyományőrző est, Pályaválasztási nap. A projekt főbb számszerűsíthető eredményei: A projekt célcsoportjából a projekt tevékenységben megvalósult találkozások száma: 5562 fő. A projekt keretében szervezett események, események, rendezvények, programok száma: 213 db. Önkéntesek számának növekedése: 7 fő. Együttműködő partnerek: 8 db. A nem számszerűsíthető eredmények közül fontos kiemelni a szervezet által közvetlenül elért lakossággal kialakított kapcsolatokat. A szervezet a közvetlen kapcsolatfelvétel során képet kap a térségben újonnan jelentkező személyes és közösségi problémákról, ezáltal hatékonyabban tudja folytatni közösségi tevékenységét a közeljövőben is.