A gyönki Német Nemzetiségi Egyesület 1991-ben szerveződött, ekkor még klub formájában, majd 1993-tól bejegyzett egyesületként végzi tevékenységeit. Egyik legfőbb büszkeségünk, hogy a kezdeti kis klubból rövid időn belül egy nagyjából 100 fős tagság szerveződött, mely természetes módon folyamatosan változik, de tagságunk a mai napig is 100 fő körül van minden évben, mely tagok többsége rendszeresen megjelenik és aktívan szerepet vállal egyesületünk életében.

 Bár a német nemzetiségi kultúra és hagyományápolás az elsődleges feladatunk és a magunk elé kitűzött célunk, de büszkék vagyunk arra, hogy rendezvényeink, eseményeink minden nemzetiséget megszólítanak, tevékenységeink során a Gyönk város lakóinak minden csoportját elérjük, esetenként képviseljük.

Tevékenységeink a teljesség igény nélkül:

  • testvérvárosi kapcsolatok ápolása
  • városi szintű rendezvények szervezése (Gyönki Pünkösdi Fesztivál, Szüreti Felvonulás,)
  • egyesületi rendezvények szervezése (Hagyományőrző Sváb Disznóvágás és bál, Kirándulások, Honismereti túrák, Hagyományőrző estek, Borkedvelők estje stb.)

Rendezvényeinken lehetőségeinkhez mérten próbálunk mindig újítani, új szereplőket hívni például a Pünkösdi Fesztiválra, új tájakat meglátogatni az évente 2 alkalommal megrendezett országjáró kirándulásunkon, más és más tájegységek ízeit megtapasztalni hagyományőrző estjeinken.

Működésünk fenntartása és a folyamatos fejlesztési igényeink kielégítése érdekében minden évben több pályázatot adunk be és szerencsére sok esetben nyerünk el, melyek segítségével sikerült vásárolnunk számítógéptől, projektortól a mobil kemencén, a kürtőskalács sütőn át sok mindent.

Természetesen nem csak pályázatok, hanem segítőink, támogatóink, szponzoraink is akadnak szép számmal, kik elsősorban a nagyobb rendezvények megvalósítását teszik lehetővé, azok színvonalához járulnak hozzá.


Der Nationalitäten Verein Jink wurde 1991 gegründet, damals in Form eines Clubs. Ab 1993 ist er als eingetragener Verein tätig. Ein großer Stolz von uns ist, dass aus dem kleinen Club in kurzer Zeit eine Mitgliedschaft mit etwa 100 Personen entstand, was sich natürlicher Weise immer wieder verändert, aber die Zahl unserer Mitglieder beträgt jedes Jahr bis heute ca. 100 Personen. Die Mehrheit der Mitglieder ist regelmäßig anwesend und nimmt am Leben unseres Vereines teil.

Unsere Aufgabe und angestrebtes Ziel ist zwar in erster Linie die Pflege der ungarndeutschen Kultur, aber wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Veranstaltungen alle Nationalitäten ansprechen, während unserer Tätigkeiten erreichen wir und in manchen Fällen vertreten wir auch alle Gruppen der Einwohner von der Stadt Gyönk.

Unsere Tätigkeiten ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

  • Pflege der Kontakte mit den Partnerstädten
  • Organisation von Veranstaltungen in der Stadt (Pfingstfest, Weinlesefest)
  • Organisation von Veranstaltungen im Verein (Traditionspflegende schwäbische Schweineschlacht und Ball, Ausflüge, Heimatkunde- Exkursionen, Weinabende usw.)

 

An unseren Veranstaltungen versuchen wir immer unserer Möglichkeiten gemäß etwas zu erneuern, wir laden neue Personen z.B. zum Pfingstfest ein, wir besuchen neue Landschaften während unserer jährlich zweimal in Ungarn veranstalteten Ausflüge und wir lernen die Geschmäcke von anderen Landschaften an unseren Traditionspflegenden Abenden kennen.

Im Interesse der Erhaltung unserer Tätigkeiten und zur Befriedigung unserer ständigen Entwicklungsbedürfnisse reichen wir mehrere Bewerbungen ein und zum Glück gewinnen wir auch in vielen Fällen, mit derer Hilfe wir zahlreiche Sachen kaufen konnten wie z.B. Computer, Projektor, mobilen Ofen, Baumkuchen- Ofen.

Die Verwirklichung von größeren Veranstaltungen wird natürlich nicht nur durch Bewerbungen ermöglicht, wir haben auch viele Helfer, Unterstützer und Sponsoren, die zum Niveau der Veranstaltungen beitragen.